White Cane Safety Day: August 1

Republic Act No. 6759, s. 1989 - Isang pagdiriwang bilang pagkilala sa paggamit ng tungkod bilang gabay ng mga taong may kapansanan sa paningin.

Ang Government Procurement Policy Board – Technical Support Office ay kaisa sa pagkilala sa mga huwarang Pilipinong naging matagumpay sa kanilang langaran sa kabila nang pagkakaroon ng kapansanan sa paningin. Bilang pagpupugay, ating kilalanin ang isang Juanang hindi nagpatinag sa kapansanan bagkus ay nagsikap na makamit ang pinakamataas na parangal sa kanyang pag-aaral.

Si Roselle Ambubuyog ay ang unang Pinay na may kapansanan sa paningin na nagtapos ng summa cum laude sa Ateneo De Manila University noong 2001 sa kursong B.S. in Mathematics.

Nakamit din niya ang mga samu’t saring parangal sa loob at labas ng Unibersidad. Kabilang dito ang mga sumusunod: the President’s Award for Service and Excellence as Most Outstanding Scholar, at Jose Rizal Model Student award.

Sa pakikipag-ugnayan ng Makati Ayala Rotary Club, nakapagbigay siya ng espesyal na software, desktop computer, scanner at Braille printers sa mga paaralang mayroong mainstream education para sa mga mag-aaral na may kapansanan sa paningin. Sa kasalukuyan, siya ay isang Access Technology Consultant ng mga software at hardware na kumpanya sa Europe at North America.

#GPPBTSOGADCorner
#WeMakeGEWEHappen
#WhiteCaneSafetyDay